Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen draait om kwaliteit en slim ondernemen.  Efficiënt omgaan met grondstoffen, toepassen van nieuwe  technologieën en sturen op gedragsverandering. Bepaalde zaken zijn makkelijk in te voeren, andere zaken vragen een langere adem. Bepaalde investeringen verdienen zich op korte termijn terug, maar er zijn ook investeringen die je op het goede moment moet doen en die zich pas op langere termijn terugbetalen.

Geen enkele organisatie is van de ene op de ander dag duurzaam. Het begint met inzicht en interne bewustwording, maar vooral het maken van keuzes.

Het advies van MACHIEL is altijd maatwerk maar de basis zijn gangbare tools waar MACHIEL mee werkt om te verduurzamen waaronder de Milieubarometer en CO2 voetafdruk in kaart. Voor tal van organisaties is MACHIEL de gesprekspartner op zowel strategisch als operationeel niveau.

Bent u op zoek hoe u keuzes kunt maken of wilt u weten wat passend is voor uw organisatie?  Neem dan contact op met MACHIEL