Energiebesparing in de Utrechtse Zorg

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt MACHIEL voor het programma Utrechtse Energie! Met dit programma ondersteunt de gemeente Utrecht bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met het besparen en opwekken van duurzame energie.

In oktober 2012 is een ‘Community of Practice’ gestart met 10 zorginstellingen. De zorginstellingen delen op vele terreinen informatie over de duurzaamheid van de bedrijfsvoering, brengen die voor zichzelf structureel in kaart, beoordelen leveranciers, investeren in maatregelen, informeren en betrekken hun personeel, verhogen het comfort voor hun clienten, informeren zich over ‘leading practices’ en monitoren resultaten van hun inspanningen.

In september 2013 is een convenant opgesteld. De zorginstellingen hebben vastgelegd zich in te spannen voor een meer duurzame Utrechtse zorgsector. Besparing op energie in de zorg is niet alleen vanuit duurzaamheid en woonklimaat interessant, maar ook omdat er dan meer geld voor zorg resteert.

Terug naar overzicht projecten