Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) voor Elektrische Voertuigen

Nederland wil zich blijvend profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer en kansen voor groene groei benutten. De partijen die samenwerken in het Formule E-Team (FET) zorgen er samen met de Rijksoverheid voor dat elektrisch rijden verder ontwikkelt en aansluit bij ontwikkelingen in het buitenland en kansen voor groene groei.

In samenwerking met Aarten Management Consultancy is tussen eind 2013 en april 2014 een strategische verkenning uitgevoerd om de haalbaarheid van het NKL te onderzoeken. Inmiddels is het NKL opgericht.