Rekenmodellen voor duurzame innovaties

Het overheidsprogramma Inkoop innovatie urgent richt zich op het benutten van innovatie door de overheid. Binnen dit programma lopen projecten op gebied van maatschappelijke vraagstukken waarvoor het bedrijfsleven oplossingen kan bieden. Oplossingen die vervolgens door de overheid ingekocht kunnen worden. Dit biedt kansen voor overheid én bedrijfsleven.

MACHIEL heeft een inventarisatie uitgevoerd naar rekenmodellen om duurzame innovatie lonend te maken. De inventarisatie is opgenomen in de innovatiekoffer

Terug naar overzicht projecten